kredyty i pożyczki

 1. PREFERENCYJNE KREDYTY MIESZKANIOWE Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA "RODZINA NA SWOIM"

  W ofercie wybranych banków pojawił się nowy produkt - preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania. Kredyty te udzielane są w ramach rządowego programu „RODZINA NA SWOIM”. Osoby, spełniające warunki określone w ustawie (z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania z późniejszymi zmianami) będą otrzymywać dopłaty do oprocentowania swoich kredytów.

 2. Dla kogo są kredyty preferencyjne?

  Oferta przygotowana została głównie z myślą o młodych małżeństwach ale ostatecznie mogą z niej skorzystać również osoby samotnie wychowujące:

  • małoletnie dziecko;
  • dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • dziecko uczące się do ukończenia przez nie 25 roku życia;

   które nie posiadają własnego mieszkania. Osoby będące w dniu podpisania umowy o kredyt najemcami lokalu mieszkaniowego lub dysponujące spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, iż wypowiedzą członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej lub rozwiążą umowę najmu i zwolnią zajmowany lokal w określonym czasie.

 3. 574-652-8422

   Kredyt preferencyjny może zostać przeznaczony na:

  • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym;
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową;
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zasiedlanego po raz pierwszy;
  • budowę domu jednorodzinnego;
  • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego a także adaptację, na cele mieszkalne, budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu;

  Powierzchnia mieszkania nie może być większe niż 75m2 a domu 140m2., natomiast dopłata będzie dotyczyła powierzchni użytkowej nie przekraczającej 50m2 dla lokalu mieszkalnego i 70m2 dla domu jednorodzinnego.

 4. Jaka dopłata?

  Przewidziana dopłata stanowi połowę odsetek naliczonych przez pierwszych osiem lat obowiązywania umowy o kredyt przy czym cena mieszkanie, na które zostanie udzielony kredyt preferencyjny musi mieścić się w określonych granicach a mianowicie koszt finansowania 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub domu nie może być wyższy od przeliczeniowego „kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych” obowiązującego dla gminy, na terenie której położony jest dany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

  Dowiedz się jaka musi być cena mieszkania lub domu aby uzyskać kredyt z dopłatami.

 5. 5176396746

  Kredyty z dopłatami:

  • można zaciągnąć w złotych (PLN);
  • jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej sumie stawki referencyjnej WIBOR S-3M i marży banku;
  • może być wypłacany bezgotówkowo - jednorazowo lub w transzach - i być spłacany w ratach równych lub malejących;
  • W okresie 8 lat stosowania dopłat, wartość należnych odsetek jest pomniejszona o kwotę dopłat z BGK. Po okresie stosowania dopłat odsetki płatne są w pełnej wysokości.
echo " ";